Ons doel

Sinds januari 2017 werken Arie en Lisanne Glas-van Dijk als tropenartsen in het Mulanje Mission Hospital (MMH) in het zuiden van Malawi. Arie als arts en medisch directeur, Lisanne als arts, vooral werkzaam op het gebied van public health.

Het ziekenhuis verstrekt reguliere gezondheidszorg aan de inwoners van Mulanje en omgeving; 92000 mensen in 72 dorpen.

Naast de gewone ziekenhuiszorg besteedt MMH veel aandacht aan preventieprogramma’s met als doel mensen in moeilijke omstandigheden te helpen en ziekten zo mogelijk te voorkomen.

Er wordt veel gedaan aan malariapreventie, er is zorg voor wezen en gevangenen, er wordt ingezet op preventie van tienerzwangerschappen en er is een uitgebreid “sustainable livelihood” (SL) programma.

Het doel van dit laatste programma is om op verschillende manieren de veelal erg arme bevolking te helpen om beter in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De projecten zijn kleinschalig, de bevolking ontvangt alleen hulp en training als men dat zelf wil, de inzet van de bevolking wordt gevraagd. De hulp beoogt op een duurzame manier verbetering te bewerkstelligen in de economische situatie van de bevolking en op het gebied van gezondheid en voeding.

Het doel van Stichting Steun Malawi is om met name dit programma voor duurzaam levensonderhoud van MMH financieel te ondersteunen.

Inhoud van dit programma

 • Trainen van boeren in gebruik van betere landbouwmethoden. Eenmaal getraind geeft iedereen zijn kennis door aan tien andere boeren.
 • Aanleg van irrigatiesystemen en instructie over het onderhoud.
 • Training in verzorging van kleinvee, inclusief bassale diergeneeskunde.
 • Doorgeefmethode van geiten.
 • Stimuleren van en hulp bij opzetten van bijenhouderijen.
 • Lessen over het belang van compost en hoe dat te maken.
 • Economische versterking door het opzetten van kleine dorpsbanken.
 • Verbetering en reparatie van waterputten.
 • Stimuleren van en hulp bij de aanleg van schooltuinen. (bereik 11.000 leerlingen)
 • Stimuleren van telen van een grotere verscheidenheid aan gewassen, met name ook voor de verkoop.
 • Workshops over koken met veel efficiënter gebruik van hout.
 • Planten van bomen en het beschermen van rivieroevers. (inmiddels circa 40.000 bomen geplant)

Kortom, een scala aan relatief kleinschalige activiteiten die voor het dagelijks leven van de betrokkenen een groot verschil maken!

Klik op het filmpje om indruk te krijgen van dit project: