Bestuur

  • Henk Kelder, Voorzitter
  • Jenneke ter Burg, Secretaresse
  • Harrie Bolks, Penningmeester

De penningmeester registreert de inkomsten en uitgaven en stelt hier jaarlijks een exploitatieverslag van op. De voorzitter verricht de betalingen van de stichting. Intern toezicht hierop is gewaarborgd door administratie van de bankmutaties door de penningmeester. Tegenover de werkzaamheden van de bestuursleden staat geen vergoeding of salaris. De kosten om het vermogen te beheren, worden in mindering gebracht op het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor uitkering. Er zijn geen medewerkers in dienst.